Efter en stun tog nyfiken överhand och jag gick ner och undersökte plattorna