Den första utställning vi deltog i innan alla utställningar ställdes in. Bästa huskatt i KM Östkatten februari 2020.
Så underbart roligt.