Förra gången Mandy försvann hittades hon i skurhinken, idag i torkskåpet, var finns hon nästa gång